Welkom op de website van uitgeverij Bornmeer
     
home over bornmeer auteurs fondslijst info voor boekhandel nieuwsbrief weblog contact
home > over bornmeer


Uitgeverij Bornmeer is opgericht in 1992 door Louw Dijkstra en Robert Seton. Het eerste commerci?le succes had de uitgeverij in 1995 met de uitgave van de Kameleon-boeken van Hotze de Roos in het Fries. Bornmeer kwam daarna ook met Friese vertalingen van Nijntje van Dick Bruna en Kikker van Max Velthuijs. In het verlengde van de Friestalige Nijntjes verscheen in 2004 de eerste Nijntje in het Latijn, met als titel ?Miffa ad mare?.
In korte tijd ontwikkelde Bornmeer zich tot een vooraanstaande Friese literaire uitgeverij met jonge schrijvers als Albertina Soepboer, Tsead Bruinja, Abe de Vries, Jaap Krol en Jetske Bilker. De uitgeverij gaf ook enige jaren een Ori?ntaalse serie uit, met literatuur van in Nederland wonende dichters en schrijvers uit het Nabije Oosten. Voor de vormgeving van haar uitgaven kreeg Bornmeer verschillende onderscheidingen.

Uitgeverij Steven Sterk publiceerde het eerste boek in 1998, ?Akten fan winter? van Eeltje Hettinga, die met dit boek in 1999 de Fedde Schurer-prijs won. Doelstelling van de uitgeverij was om niet-commerci?le boeken uit te geven die zowel wat tekst als wat de vormgeving betreft aan de hoogste eisen moesten voldoen. Steven Sterk gaf verder de Georgica (?L?nwurk?) van Vergilius en de Ilias en de Odusseia van Homeros uit, beide in de Friese vertaling van Klaas Bruinsma, die daar in 2006 de Dr. Obe Postmaprijs voor ontving. Aan het standaardwerk ?Asega, is het dingtijd? van Oebele Vries, met de hoogtepunten uit de Oudfriese tekstoverlevering, werd al in 2000 begonnen, maar het verscheen pas in 2007. Een commercieel succes was het Friestalige vogelboekje ?F?gels?, dat werd uitgegeven in samenwerking met natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea. Veel publiciteit kreeg de uitgeverij door de uitgave van een boekje van Ronald Giphart, dat exclusief in het Fries verscheen.

Uitgeverij Bornmeer en Uitgeverij Steven Sterk fuseerden op 1 januari 2006 tot een bedrijf met als offici?le naam 20 Leafdesdichten en in liet fan wanhoop BV, dat handelt onder de naam Bornmeer. De nieuwe combinatie kreeg al snel de wind in de zeilen met de uitgave van de Friese bestseller ?De Oerpolder? van Hylke Speerstra in 2006.

Bornmeer is de enige zelfstandige commerci?le Friese uitgeverij. De activiteiten van de uitgeverij zijn als volgt in te delen:

  • Friese literatuur en kinderboeken
  • Non-fictie, zowel Friestalig als Nederlandstalig, over Friese onderwerpen
  • Natuur en cultuur ? boeken over de mens en (zijn beleving van) de natuur
  • Filosofie en klassieken ? toegankelijke teksten van en over filosofen, vertaalde klassieken, Nijntje in het Latijn
  • Boeken in opdracht ? boekuitgaven voor bedrijven en instellingen
Directie: Steven Sterk (zakelijke leiding). Robert Seton (productie), back-officemanager: Wietske Jonker.

ACTUEEL
De Nicolaaskerk van Nijland
Nieuw
Zwaluwen van Gaast
Theunis Piersma

€15.00
Protestantse kerken
Regnerus Steensma

€27.50
De Kristlik-Fryske Beweging yn de tweintichste ieu
Jan Popkema

€25.00
Sweltsjes fan Gaast
Theunis Piersma

€15.00
Fan letter soarch
Bouke Oldenhof

€15.00
De SkriezeMaaitiid
Ysbrand Galama

€12.50
It faderpaard. Het vaderpaard
Tsj?bbe Hettinga

€10.00
Land van geluk en razende onvrede
Alfons Dölle

€15.00
Friese liefde - koken met streekproducten
Miriam Velter Ytsje Hoekstra

€15.00
Ik hoorde het Jodinnetje snikken
Jacob Stelwagen

€17.50
UITGELICHT
Regnerus Steensma


Copyright ©2014, Athleteshop. Alle rechten voorbehouden