0

Geen producten in je winkelmand.

De mens als onuitputtelijke inspiratiebron

Bij Bornmeer verschijnt Ik zou er zo graag aan willen denken van kunstenaar Marc de Jong. Het boek wordt op vrijdag 24 juni gepresenteerd in Galerie Marc de Jong te Beetsterzwaag.

Dit boek is een mix van autonome kunst, fotografie, gedichten en verhalen. Om te inspireren, te prikkelen, te verdiepen, om hoop en een goed gevoel te geven.

Met de mens als onuitputtelijke inspiratiebron in de hoofdrol.

Kunstenaar Marc de Jong ziet de groei en de vergankelijkheid van het leven, jong of oud. Als kwetsbaar individu zijn we voortdurend op zoek naar liefde en gerechtigheid. Dit is in feite het overkoepelende thema in zijn werk, het zichtbaar maken, het verbeelden van een gevoel. Overal neemt hij beelden waar en welke hem inspireren transformeert hij in zijn eigen vormentaal, in zijn schilderijen en sculpturen. Vooral de schoonheid en de kracht van het beeld is voor hem belangrijk.

Wat je ziet in zijn kunst is het leven zelf.