Appelscha

Rinze Lenstra

Door de eeuwen heen

25,00

Beschrijving

Appelscha is een plaats met een rijk verleden. Hoewel we de naam Appelscha voor het eerst halverwege de dertiende eeuw tegenkomen, was het gebied al ver voor het begin van onze jaartelling bewoond. Eeuwenlang vormden akkerbouw en veeteelt de belangrijkste bronnen van bestaan en bestond de bevolking van het dorp uit boeren en landarbeiders. Dit veranderde met de grootschalige afgraving van het hoogveengebied ten noordoosten van Appelscha. Veenbazen en veenarbeiders van buiten vestigden zich aan de rand van het hoogveen. Naast het oorspronkelijke boerendorp vormde zich zo een veenkolonie. Tegelijkertijd verplaatste het centrum zich van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’ Appelscha. Het hoogveen verdween en na verloop van tijd nam de betekenis van de landbouw af. Nieuwe middelen van bestaan werden gevonden in het toerisme, de industrie en de dienstverlening. Appelscha door de eeuwen heen beschrijft deze sociaaleconomische ontwikkelingen. Daarnaast is er aandacht voor demografische en landschappelijke veranderingen, voor verenigingen (toneel, zang, muziek en sport), de gezondheidszorg, het kerkelijk leven, het lager onderwijs, de wegverbindingen, de vaart en de tramlijn. Daarmee geeft dit boek een goed en veelomvattend beeld van het rijke verleden van Appelscha.

Rinze Lenstra (1945) studeerde economische en sociale geschiedenis en werkte in het middelbaar beroepsonderwijs. Hij was medeauteur van Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe (1989) en schreef onder meer Anarchisme en syndicalisme in Spanje (2007).

ISBN: 9789056156817. Auteur: Rinze Lenstra Bindwijze: Gebonden Pagina's: 176 Prijs: € 25,00 Categorieën: , , , , .