Fries Goud en Zilver

Johan R. ter Molen

De geschiedenis van de Friese edelsmeedkunst in woord en beeld

125,00

Uitverkocht

Omschrijving

In juni 2014 verscheen het meest volumineuze zilverboek dat
ooit is verschenen: Fries Goud en Zilver. Voor de driedelige, acht kilo
zware cassette is al het van betekenis zijnde Friese goud- en zilverwerk
opnieuw gefotografeerd. Deze monsteruitgave, waarvan het eerste
exemplaar zal worden aanboden aan Jannewietske de Vries, wordt
uitgeven door Uitgeverij Bornmeer i.s.m de Ottema-Kingma Stichting,
die het initiatief tot deze publicatie nam. Een unieke uitgave die zowel
gericht is op specialisten als op verzamelaars en liefhebbers. Het is
voor het eerst dat Fries goud en zilver in een totaaloverzicht wordt
belicht. Opmerkelijk is, dat over dit onderwerp, dat behoort tot de top
van de Nederlandse edelsmeedkunst, nooit eerder een standaardwerk
is verschenen.

Het aantal pagina’s van Fries Goud en Zilver bedraagt in totaal 1024.
De beschreven en afgebeelde objecten bevinden zich in het Fries
Museum en andere binnen- en buitenlandse musea, bij overheden,kerken
en in tal van particuliere collecties. In de catalogusdelen worden 423
objecten beschreven en afgebeeld, veelal met detailfoto’s.Tevens worden
van 300 kunstvoorwerpen ter vergelijking steunafbeeldingen opgenomen.
De drie delen bevatten tezamen ca. 1250 afbeeldingen in kleur.

01 OKS Omslag boek I  02 OKS Omslag boek II   Zilver folder 2

Dit ambitieuze en omvangrijke project werd door een team van
specialisten uitgevoerd, onder leiding van prof. dr. Johan ter Molen
(onder meer voormalig directeur van Nationaal Museum Paleis Het
Loo). Vrijwel alle in deze uitgave gepubliceerde gouden en zilveren
voorwerpen werden gefotografeerd door de op dit gebied
gespecialiseerde fotograaf Tom Haartsen. Hierdoor krijgen de vele
honderden afbeeldingen een zeer hoogwaardig en uniform karakter.
De uiterst fraaie vormgeving was in handen van Gert Jan Slagter,
gespecialiseerd in het ontwerpen van publicaties voor culturele
instellingen.

Fries Goud en Zilver verschijnt 2 juni 2014 tijdens een symposium over
Fries goud en zilver, dat wordt gehouden in schouwburg De Harmonie
in Leeuwarden.

Auteurs
Prof. dr. Johan R. ter Molen (Hoofdauteur)
Voormalig adjunct-directeur van Museum Boijmans Van Beuningen te
Rotterdam en directeur van Nationaal Museum Paleis Het Loo te
Apeldoorn. Bijzonder hoogleraar Toegepaste Kunsten en
Kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, namens de
Ottema-Kingma Stichting (2009-2013). Publiceerde diverse boeken en
vele artikelen over edelsmeedkunst, waaronder een dissertatie over de
Utrechtse zilversmedenfamilie Van Vianen, een catalogus van de
zilvercollectie van Museum Boijmans Van Beuningen en een boek over
Deventer zilver.

Medeauteurs:
Drs. Hugo ter Avest
Directeur van Gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen.
Stelde o.a. een tentoonstelling en catalogus samen over het Harlinger
zilver.

Drs. Jean-Pierre van Rijen
Docent kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de
Universiteit van Amsterdam. Publiceerde veel over zilver, o.a. een
catalogus over de Kunstwerkplaats Esser te Weert, een catalogus over
zilver uit de Baronie van Breda en een boek over Groninger zilver. Is
nauw betrokken bij de samenstelling en redactie van de Jaarboeken
De Stavelij.

Dr. George Sanders
Conservator van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
in Paleis Het Loo te Apeldoorn. Promoveerde op ‘Het Present van
Staat’, door de Staten Generaal verleende ereketens en medailles, en
publiceert veel over penningen en onderscheidingen.

Jan Schipper
Onderhoudt een zeer omvangrijke database en website over Friese
zilverkeurtekens en Friese sierlepels: www.zilverstudie.Nederlands.

Drs. Marlies Stoter
Conservator oude kunst en toegepaste kunst van het Fries Museum te
Leeuwarden. Stelde tentoonstellingen en catalogi over Fries zilver
samen, zoals Lelie in Zilver, en De Zilveren Eeuw, Fries pronkzilver uit
de zeventiende eeuw.

Zilver folder 1

ISBN: 9789056153229. Auteur: Johan R. ter Molen Pagina's: 1024 Taal: Nederlands Bindwijze: Gebonden Categorieën: , , , , , .