Laet doch niemant dese brief leesen. Vrouwenbrieven uit Friese familiearchieven 1600-1800

Elizabeth de Groot

17,50

Beschrijving

In de historische familiearchieven van Tresoar zijn een groot aantal persoonlijke brieven van vrouwen te vinden, waarvan er nu een zestigtal gebundeld zijn in de uitgave ‘Laet doch niemant dese brief leesen. Vrouwenbrieven uit Friese familiearchieven 1600-1800′. De auteur Elizabeth de Groot heeft de brieven ontcijferd, hertaald en van een inleiding voorzien. 

De Groot heeft de bundel samengesteld uit de brieven die in de historische familiearchieven van Tresoar in Leeuwarden te vinden zijn. Ze geven een gevarieerd beeld van vrouwenlevens in de zeventiende en achttiende eeuw.

De verzameling brieven is behalve vanuit het oogpunt van vrouwenstudies, ook vanuit historisch perspectief interessant. De onderwerpen waarover wordt geschreven, het taalgebruik, de lengte van de brieven, de schrijver en de lezer van brief; het geeft ons hernieuwd inzicht in de tijdgeest van de zeventiende en achttiende eeuw in Friesland. De persoonlijke brieven zeggen veel over het leven van alledag, maar door de omvang van zestig brieven in deze bundel, kunnen ook grotere thema’s uit de brieven worden gedestilleerd. Daarnaast biedt een brief bij uitstek inzicht in emoties.

Deze bundeling van zestig brieven uit de periode 1600 tot 1800, levert een uniek tijdsdocument op en vormt een belangrijke toevoeging aan de studies over deze periode. Om de afstand met de moderne lezer te verkleinen, zijn de brieven hertaald in hedendaags Nederlands. De vele illustraties vormen een passend decor bij de brieven.

Een greep uit de schrijfsters van de brieven: Luts van Walta, Barbara van Dekema, Barbara Rheen, Theodora van Fritema, Sophia Anna van Pipenpoy, Juliana Catharina van Aebinga, Isabella Susanna thoe Swartzenberg, Agatha Tjaerda van Starckenborgh, Susanna Margaretha van Donia, Sophia van Vervou, Titia Helena van Burmania, Amelia Coehoorn van Scheltinga, Catharina Maria van Eysinga.

ISBN: 9789056153489. Auteur: Elizabeth de Groot Taal: Nederlands Bindwijze: Paperback Pagina's: 216 Categorieën: , , , .