Leafde en leed út De Oerpolder

Hylke Speerstra

2 cd lústerboek

12,50

Beschrijving

De Oerpolder, dat yn 2006 ferskynde en binnen in jier fjouwer kear werprinte, waard yn in lústerboek. Foar dit lústerboek selektearre de skriuwer tsien fan de moaiste ferhalen út it boek. Hy lêst se sels foar.

ISBN: 9789056151713. Taal: Frysk Categorieën: , , , , .