Nijntje yn it museum

Dick Bruna

7,95

Beschrijving

Nijntje en har heit en mem gien nei it museum. Heit pluis fynt Nijn te lyts, Nijn is noch mar in pjut. ‘Te lyts’, rôp mem, ‘hoe komst der by’. Nijn sei, ‘ik bin al grut’ en dus giet Nijn mei nei it museum. Dat fynt Nijn hartstikke moai. Nijntje sjocht skilderijen, in mobile en sels in stienen byld. ‘En letter oer in jier as wat as ik wat grutter bin dan tink ik dat ik keunstner wurd’

ISBN: 9789056153076. Taal: Frysk Categorieën: , , , .